Thành phố Quảng Ngãi: Chú trọng công tác cán bộ nữ

21:08, 06/02/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, công tác cán bộ nữ ở TP.Quảng Ngãi có sự chuyển biến tích cực. Số lượng và năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị thành phố được nâng lên. Cán bộ nữ đã khẳng định vị trí, vai trò của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Theo Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP.Quảng Ngãi Võ Thành Vĩnh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố đã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của trung ương và của tỉnh, nhất là thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
 
Việc này đã tạo chuyển biến rõ nét về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới. Thành ủy tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị. Các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ. 
 
Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) có nhiều thành viên là nữ.
Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) có nhiều thành viên là nữ.
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Thành ủy Quảng Ngãi đã quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ, hằng năm đều có điều chỉnh, bổ sung để chuẩn bị dự nguồn cán bộ cho đại hội đảng các cấp. Từ việc quy hoạch, thành phố đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh chủ chốt của cấp ủy từ thành phố đến cơ sở. 
 
Đến nay, nhiều cán bộ chủ chốt các xã, phường và các phòng, ban của thành phố đều được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định. Nhiều cán bộ nữ đã được giao giữ những vị trí quan trọng và thể hiện được năng lực trong điều hành, quản lý, xây dựng và tập hợp quần chúng; làm nòng cốt trong các phong trào ở đơn vị, địa phương. Hiện tại, thành phố có 13 đơn vị có cán bộ chủ chốt là nữ; 10/23 xã, phường có cán bộ nữ giữ các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường...
 
"Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi luôn tạo điều kiện cho cán bộ nữ rèn luyện từ thực tiễn, hỗ trợ họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phát hiện những cán bộ nữ có triển vọng để quy hoạch nhân sự cấp ủy, chính quyền. Đến nay, đội ngũ cán bộ nữ của thành phố đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt,  cán bộ nữ ở bất kỳ cương vị công tác nào đều vững vàng về tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, tận tâm, tận lực với công việc, đảm bảo hiệu quả công tác...", ông Võ Thành Vĩnh cho biết.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
.
.