Đảng ủy Sở GD&ĐT: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành

20:23, 27/02/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Đảng ủy Sở GD&ĐT đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và đạt nhiều kết quả tích cực.
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Văn Phu cho biết: Để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành, Đảng ủy đã tập trung giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của trung ương và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập... 
 
Đảng ủy Trường THPT Trần Quốc Tuấn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho học sinh.  ẢNH: BÁ SƠN
Đảng ủy Trường THPT Trần Quốc Tuấn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho học sinh. ẢNH: BÁ SƠN
 
Thực hiện Chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động ngành giáo dục đã viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và xây dựng kế hoạch làm theo. Ngành giáo dục đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của  đơn vị, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...
 
Trong năm 2019, Sở GD&ĐT tiếp nhận và xử lý 100% văn bản điện tử có chữ ký số trên trục liên thông văn bản của tỉnh và quốc gia. Toàn ngành thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) và Chương trình hành động số 51 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019 - 2020... góp phần đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh; chất lượng dạy và học được nâng lên.
 
Các cơ sở giáo dục trong tỉnh đồng bộ thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 36 của Bộ GD&ĐT. Qua đó tạo mối quan hệ gắn kết, đồng hành giữa nhà trường - giáo viên - học sinh - cha mẹ học sinh - các cấp ủy đảng, chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục phát triển. Bên cạnh đó, ngành giáo dục đã kết nối, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện việc dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh; đổi mới hình thức ra đề kiểm tra, chú trọng đánh giá theo hướng sáng tạo...
 
Ông Đỗ Văn Phu cho rằng: Với những nỗ lực trên, đến nay tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt gần 100%. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2019 đạt gần 86%, xếp thứ 55/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với kỳ thi năm 2018. Có 100% xã, huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi và duy trì bền vững kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học.
 
Giáo dục miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo được quan tâm kịp thời, đúng mức. Năm 2019, Quảng Ngãi tăng 16 trường đạt trường chuẩn quốc gia; có 27 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia và có 3/6 dự án tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh và quốc gia đoạt giải...
 
BÁ SƠN
 
 
 
.
.