Bình Sơn: Tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp

22:10, 19/01/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với phương châm đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, hệ thống chính trị huyện Bình Sơn đã và đang tập trung cho việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng, để đánh giá cụ thể, khách quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện hướng dẫn các ngành chức năng đánh giá tình hình thực hiện các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
 
Trên cơ sở đó, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá được xác định tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI  đến nay. Đồng thời, tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, làm căn cứ để xây dựng phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế tại địa phương. 
 
Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn họp bàn kế hoạch đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn họp bàn kế hoạch đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Kết quả rà soát cho thấy, huyện Bình Sơn đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt gần 17.500 tỷ đồng (Nghị quyết đề ra 17.450 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân nhiệm kỳ đạt 11,3% (Nghị quyết 11 - 12%/năm). Thu nhập bình quân đến năm 2020 trên 50 triệu đồng/người/năm, đạt kế hoạch đề ra...
 
Thời gian qua, huyện Bình Sơn thực hiện các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả toàn diện, nhất là đột phá về đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Nhiều công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo kết nối giữa các vùng và cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
 
Theo đó, huyện đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa 26,156km đường huyện, với tổng kinh phí 105,251 tỷ đồng, lũy kế đến nay có 89,81km/108,55km đường huyện đã được nhựa hóa, bê tông, đạt 82,74% so với tổng số đường huyện được quy hoạch (đạt 103,4% chỉ tiêu). Thị trấn Châu Ổ đạt 48/59 tiêu chí đô thị loại IV...
 
“Đến thời điểm này, huyện đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự tham gia các cấp ủy nhiệm kỳ tới. Huyện cũng xác định chiến lược phát triển phù hợp với thực tế ở địa phương, trong đó ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, từ nay đến đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025, huyện tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội...".
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng  

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội; ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. Các tiểu ban ngay sau khi thành lập đã tiến hành họp, quán triệt và xây dựng kế hoạch theo nội dung và nhiệm vụ được phân công.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các tổ công tác, bao gồm các đồng chí ủy viên ban thường vụ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, duyệt báo cáo chính trị, cho ý kiến về phương án nhân sự đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc.
 
Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp xã, các chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn 4 tổ chức cơ sở đảng làm đại hội điểm là xã Bình Khương, xã Bình Trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 
 
Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã yêu cầu các cấp ủy cơ sở bám sát tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Trong đó, xác định rõ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.
 
Ngoài ra, các xã cần chủ động hướng dẫn các chi bộ thôn, tổ dân phố xây dựng kế hoạch và đăng ký các phần việc, công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.
.