Thành ủy Quảng Ngãi: Chú trọng nhân sự cho đại hội

21:54, 19/12/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025... 
Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP.Quảng Ngãi Võ Thành Vĩnh cho biết: Căn cứ các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh ủy, Thành ủy Quảng Ngãi đã thực hiện rà soát công tác quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; lập hồ sơ, thủ tục đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.
 
Đồng thời, xem xét phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND của 23 xã, phường; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Thành ủy... theo đúng nguyên tắc, quy định và quy trình của Đảng. 
 
Diện mạo đô thị mới ở xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi.
Diện mạo đô thị mới ở xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi.
Theo đó, cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh chủ chốt của các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo về độ tuổi, có trình độ đại học, đã trải qua thực tiễn công tác và được đánh giá có chiều hướng phát triển tốt.
 
Để đảm bảo đúng quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP.Quảng Ngãi đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.
 
Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp, ngành được thực hiện công khai, dân chủ, chặt chẽ, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng. Nhờ đó, thành phố đã xây dựng được đội ngũ cán bộ dự nguồn khá dồi dào, số lượng các chức danh được quy hoạch đảm bảo theo quy định của trung ương, của tỉnh ủy.
 
Trong quá trình triển khai, TP.Quảng Ngãi đã lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo chính quyền. Căn cứ vào kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm để rà soát, bổ sung quy hoạch; đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu, ứng cử, đã chuyển công tác khác, hoặc năng lực hạn chế, vi phạm kỷ luật, sức khỏe yếu; lựa chọn, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển...
 
Trên cơ sở quy hoạch, Thành ủy Quảng Ngãi đã tổ chức đưa đi đào tạo, bồi dưỡng số cán bộ, công chức được quy hoạch. Trong đó, cử 5 đồng chí học cao học; 7 người học đại học; 24 người học cao cấp lý luận chính trị; 77 người học trung cấp lý luận chính trị; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 149 cán bộ… 
 
Cán bộ Tư pháp phường Nghĩa Chánh hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ Tư pháp phường Nghĩa Chánh hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.
 
Theo ông Võ Thành Vĩnh, để tạo nguồn cán bộ cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Thành ủy Quảng Ngãi đã thực hiện luân chuyển, điều động, bố trí nhiều trường hợp cán bộ. Trong đó, tăng cường cán bộ về những địa phương có nhu cầu cấp bách, nhất là những địa bàn khó khăn về cán bộ, nhằm tạo điều kiện để cán bộ đó tiếp cận với cơ sở, từ đó phát huy năng lực, sở trường công tác.
 
Việc luân chuyển được gắn liền với công tác quy hoạch, qua đó đào tạo, phát triển cán bộ, tạo điều kiện nâng cao trình độ, năng lực công tác cho cán bộ thuộc diện quy hoạch, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác cán bộ trong giai đoạn mới. 
 
Theo đó, thành phố đã thuyên chuyển ở khối đảng, đoàn thể sang khối nhà nước 2 đồng chí và thuyên chuyển ngược lại 2 đồng chí. Điều động giữa các cơ quan trong khối Nhà nước 4 đồng chí và giữa khối Đảng 4 đồng chí. Điều động từ xã, phường lên thành phố 3 đồng chí và từ thành phố xuống xã, phường 5 đồng chí. Tiến hành luân chuyển giữa các xã, phường 16 đồng chí.
 
Triển khai mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng, Tịnh Thiện và phường Trương Quang Trọng; thực hiện thí điểm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam ở 9 xã, phường. Việc luân chuyển, điều động đó đã tạo động lực cho cán bộ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...
 
Bài, ảnh: B.Sơn
 
 
.
.