Tư Nghĩa: Phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội

09:49, 27/03/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhiệm kỳ 2014 - 2019, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng MTTQ các cấp của huyện Tư Nghĩa và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện hoàn thành các mục tiêu do Đại hội MTTQ huyện khóa X đề ra.

TIN LIÊN QUAN

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ huyện Tư Nghĩa đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, cũng như các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho người nghèo, người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách; chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

 Cán bộ MTTQ huyện Tư Nghĩa thăm hỏi người cao tuổi.
Cán bộ MTTQ huyện Tư Nghĩa thăm hỏi người cao tuổi.


Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã tích cực thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tham gia giám sát, phản biện xã hội, các hoạt động tư vấn pháp luật và các hòa giải tại các cơ sở...

Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ huyện Tư Nghĩa xác định đây là cuộc vận động lớn, có ý nghĩa quan trọng. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tư Nghĩa Trần Tấn cho biết: Tính đến cuối năm 2018, thông qua vận động của mặt trận các cấp, nhân dân của 13 xã trong huyện đã tham gia 680 nghìn ngày công, đóng góp 113 tỷ đồng, hiến 15.368m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi, giao thông, thủy lợi.

Bên cạnh đó, mặt trận vận động nhân dân hăng hái tham gia thi đua lao động sản xuất, đưa giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất. Nhờ vậy, diện mạo vùng nông thôn khởi sắc. Số hộ nghèo giảm từ 7,5% (năm 2014) xuống còn 3,2% (năm 2018). Huyện có 12/13 xã là xã nông thôn mới (NTM) và đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM. Hiện nay, huyện đang gấp rút hoàn thành các phần việc còn lại để đề nghị công nhận danh hiệu huyện NTM trong năm 2019.

Cùng với cuộc vận động xây dựng NTM, cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư đã được toàn dân hưởng ứng. Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện đã xây dựng được 156/252 khu dân cư đạt tiêu chí "6 không", 87/256 khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường, 176 tổ tự quản, 193 đoạn đường tự quản. Ngoài ra, còn có các mô hình như "Họ tộc 3 không" (không có hộ nghèo, không có con cháu vi phạm pháp luật, không có con cháu bỏ học giữa chừng).

Trong nhiệm kỳ qua, mặt trận các cấp trong huyện đã vận động được 7,758 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo", hỗ trợ và xây dựng mới 78 nhà đại đoàn kết, 63 nhà phòng tránh lũ; hỗ trợ 2,163 tỷ đồng để mua con giống và tặng quà nhân dịp lễ, Tết. Quỹ cứu trợ của huyện đã vận động được 863 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ cho 146 trường hợp bị thiệt hại cho thiên tai, lũ lụt, các sự cố nghiêm trọng trên địa bàn...

Ông Trần Tấn cho biết thêm: Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ huyện Tư Nghĩa sẽ tiếp tục đổi mới và đa dạng phương thức hoạt động, tích cực vận động nhân dân tiếp tục xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường giám sát, phản biện, nâng cao đồng thuận xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.


 Bài, ảnh: TRƯỜNG AN

 

.
.