Cập nhật lúc: 10:53, 06/07/2018 [GMT+7]
.

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"

(Báo Quảng Ngãi)- Tỉnh ủy đã và đang tập trung lãnh đạo việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội đối với công tác dân vận của Đảng.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2018, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “dân vận khéo” của tỉnh đã chỉ đạo các cấp cụ thể hoá thành chương trình công tác năm; tuyên truyền, triển khai phong trào thi đua tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; đôn đốc đăng ký xây dựng và nhân rộng mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực và tập trung giải quyết những việc mới phát sinh việc khó ở cơ sở.

Đến nay, Quảng Ngãi đã triển khai 4.214 mô hình, điển hình "dân vận khéo". Trong đó có nhiều mô hình hay, hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Người dân xã Bình Thanh Đông (Bình Sơn) ra quân làm đường giao thông nông thôn.                    ẢNH: T.THUẬN
Người dân xã Bình Thanh Đông (Bình Sơn) ra quân làm đường giao thông nông thôn. ẢNH: T.THUẬN


Đặc biệt, các cấp ủy đảng đã quán triệt sâu sắc quan điểm dựa vào nhân dân, cụ thể hóa một số quy định, quy chế để xây dựng Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình như Quy định 4054 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các tổ chức chính trị, xã hội cùng cấp và nhân dân”; Quyết định 2539 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng trong tỉnh với nhân dân... Nhờ đó, đã giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa dân với Đảng và Nhà nước.

Hiện nay, Trung tâm Hành chính công của tỉnh đã đi vào hoạt động. Các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và 14 UBND huyện, thành phố đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; 60% UBND xã, phường, thị trấn kết nối Internet; 70% UBND cấp huyện và 50% các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh triển khai một cửa điện tử, một cửa liên thông. Điều này thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, nhằm tạo chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời phát huy quyền làm chủ, tăng cường sự giám sát của nhân dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức.

Một trong những mô hình "dân vận khéo" hiệu quả là gắn với triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã từng bước lan tỏa trong cộng đồng và khu dân cư, trở thành phong trào thi đua chung của toàn dân và đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Trong năm 2016 và 2017, TP.Quảng Ngãi đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 41 điểm sinh hoạt văn hóa, với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng, trong đó địa phương và nhân dân đóng góp hơn 7,1 tỷ đồng. Huyện Đức Phổ đã huy động nguồn vốn do dân đóng góp trên 152 tỷ đồng để cứng hóa 84km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa trên 38km kênh mương nội đồng. Nhân dân huyện Bình Sơn đóng góp trên 5,7 tỷ đồng và 1.700 ngày công để bê tông hơn 26,5km đường giao thông nông thôn, bê tông 786m kênh mương nội đồng và vận động hiến 14.782m2 đất để mở đường...      

Với những kết quả đạt được nêu trên cho thấy, phong trào thi đua “dân vận khéo” đã góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững ổn định chính trị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


THANH THUẬN

 

.
.