Cập nhật lúc: 14:08, 10/05/2018 [GMT+7]
.

Sơn Tịnh chủ động sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị


(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh đã thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị Trung ương (khóa XII), với việc phân công cụ thể và đặt rõ mốc thời gian thực hiện, hoàn thành nội dung đề ra đối với các cơ quan, tổ chức liên quan.

Đây được xem là nền tảng để Sơn Tịnh thực hiện hiệu quả các nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ động, tích cực

Thực hiện Kế hoạch 125-KH/TU và Kế hoạch 126-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh đã có kết luận về việc triển khai thực hiện hai nghị quyết trên. Hiện nay, các chức danh trưởng ban tuyên giáo huyện ủy kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và trưởng ban dân vận huyện ủy kiêm chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thực hiện. Trong quý IV/2018, Sơn Tịnh sẽ triển khai nhất thể hóa chức danh trưởng ban tổ chức huyện ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ huyện; chủ nhiệm UBKT huyện ủy đồng thời là chánh thanh tra huyện.

Cán bộ, công chức huyện Sơn Tịnh đang thực hiện nhiệm vụ.
Cán bộ, công chức huyện Sơn Tịnh đang thực hiện nhiệm vụ.


Bên cạnh đó, huyện sẽ thực hiện rà soát việc tổ chức, hoạt động của hội đặc thù để có những chủ trương phù hợp; vận dụng cơ chế, chính sách thống nhất việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn; xây dựng và triển khai việc hợp nhất văn phòng huyện ủy, HĐND, UBND huyện thành một văn phòng chung cấp huyện; sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp huyện theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, đảm bảo mỗi xã chỉ có một trường cho một cấp học và hình thành trường nhiều cấp học phù hợp với từng địa bàn...

Trong thời gian qua, Sơn Tịnh luôn quan tâm đến việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giảm biên chế trong hệ thống chính trị. Năm 2018, đảng ủy các xã trên địa bàn tập trung thực hiện mô hình bí thư chi bộ, kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn. Đến nay, toàn huyện đã có 27 bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn. Huyện cũng thực hiện nghiêm theo đề án vị trí việc làm, không bổ nhiệm lại đối với những vị trí thừa lãnh đạo. Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Tịnh và các cơ quan liên quan sẽ xây dựng đề án luân chuyển, điều động các đồng chí có năng lực, trẻ tuổi ở huyện về cơ sở để thí điểm thực hiện mô hình bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Tịnh Lê Văn Thảo, để thực hiện tốt các Nghị quyết 18 và 19, huyện đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, ban thường vụ huyện ủy tập trung quán triệt quan điểm, mục tiêu của các nghị quyết trên cho cấp ủy, các tổ chức đảng để nhận thức đúng mục đích, yêu cầu nội dung về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên. Đánh giá ban đầu cho thấy, sau khi thực hiện sáp nhập, chuyển đổi mô hình, chức danh kiêm nhiệm, huyện đã thu gọn được một số đầu mối tổ chức, công tác tham mưu kịp thời, việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn có sự chuyển biến tích cực.

Thống nhất nhận thức và hành động

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh thông qua, phân công cụ thể và đặt rõ mốc thời gian thực hiện hoàn thành nội dung đề ra đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan. Huyện ủy Sơn Tịnh đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp.

Theo Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trần Chấn Diệp, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, khó khăn, phức tạp, vì liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Theo đó, huyện ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan sẽ thực hiện công tác này hết sức chủ động, quyết tâm, quyết liệt và thực hiện đúng nguyên tắc.

“Để triển khai tốt nhiệm vụ này, Huyện ủy Sơn Tịnh coi trọng vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của các cấp ủy đảng; vai trò điều hành của chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu phải quán triệt, triển khai, tuyên truyền vận động, thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, kiên trì, kiên quyết, chặt chẽ về thủ tục và quy trình, hợp lý về lộ trình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực, khả thi và ổn định để phát triển”, ông Diệp nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HOÀNG ANH

 

.
.