Cập nhật lúc: 18:22, 17/10/2017 [GMT+7]
.

Thăm khu lưu niệm Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5


(Báo Quảng Ngãi)- Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức về nguồn, thăm Khu lưu niệm Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nước Oa (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), nhân  kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14.10.1930 -14.10.2017).

Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy hai tỉnh dâng hoa tại khu di tích.
Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy hai tỉnh dâng hoa tại khu di tích.


Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 được thành lập vào năm 1949, với nhiệm vụ tham mưu tích cực cho Thường vụ Khu ủy Khu 5 về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cùng với ban tổ chức các cấp, Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 đã thực hiện tốt một khối lượng lớn công việc, góp phần đắc lực vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, củng cố lòng tin của nhân dân, cán bộ và chiến sĩ trong quân đội. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, cũng như trong quá trình đấu tranh chống thực dân và đế quốc, nhất là trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước (1954-1975), Khu ủy Khu 5 đã thực hiện tốt chức năng tham mưu của mình về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thường xuyên cùng với các ban tiến hành mở các lớp giáo dục, chỉnh huấn để trang bị cho cán bộ về chính trị, tư tưởng, vững vàng trước mọi khó khăn ác liệt, vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Đây cũng là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa, nhằm ôn lại và khơi dậy, giáo dục truyền thống cách mạng đầy tự hào của các thế hệ cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 cho thế hệ cán bộ trẻ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Quảng Nam.


Tin, ảnh: Lê Văn Sự 

.