Cập nhật lúc: 14:03, 05/02/2016 [GMT+7]
.

Tư Nghĩa: Tăng cường lãnh đạo xây dựng nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Tư Nghĩa đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới (NTM).

TIN LIÊN QUAN

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Lê Trung Thành cho biết: Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động xây dựng NTM, với quan điểm: Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với phương châm chính là dựa vào nội lực cộng đồng dân cư, có sự hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước, khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng NTM. Các cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt quy trình “dân biết, dân bàn, dân làm, dân tự kiểm tra và dân thụ hưởng”. Trong quá trình tổ chức thực hiện, gặp khó khăn, vướng mắc, cấp ủy trực tiếp đối thoại với nhân dân, không để phát sinh những bức xúc... Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc một cách đồng bộ, người dân đã thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình nên tích cực tham gia xây dựng NTM…

Diện mạo nông thôn mới ở xã Nghĩa Lâm ngày càng thêm khởi sắc.
Diện mạo nông thôn mới ở xã Nghĩa Lâm ngày càng thêm khởi sắc.


Ông Lê Văn Bảy - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lâm cho rằng, nhờ phát huy tốt vai trò của các cấp ủy đảng, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên nên đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong việc quy hoạch, chỉnh trang giao thông. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã chủ động gần dân, nói đi đôi với làm, làm gương đi trước để người dân noi theo... Vì thế, nhân dân đã góp công sức, hiến đất, tự tháo tường rào để mở rộng và bê tông nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho việc đi lại, góp phần đưa địa phương đạt xã NTM trong năm 2015.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình NTM, Tư Nghĩa đã huy động gần 300 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, như: Xây dựng phòng học, trạm y tế, nhà văn hóa; bê tông 112km đường giao thông, 41km kênh mương thủy lợi, xây dựng 30 mô hình sản xuất... Nhờ đó, bộ mặt nông thôn Tư Nghĩa đã khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người từ 9 triệu đồng (năm 2010), tăng lên 22 triệu đồng (năm 2015). Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5%... Đặc biệt, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, Tư Nghĩa có 2 xã: Nghĩa Lâm và Nghĩa Hòa đạt xã NTM; 8 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí xã NTM. Số tiêu chí đạt bình quân 12,9 tiêu chí/xã, tăng 8,6 tiêu chí so với năm 2011...

Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM đi vào cuộc sống, ngay từ đầu năm 2016, huyện Tư Nghĩa xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM một cách cụ thể: Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; triển khai các mô hình hỗ trợ sản xuất, bảo vệ môi trường... Để làm được điều này, huyện xác định vai trò lãnh đạo của cấp ủy có tính chất quyết định nên đã chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu để làm gương cho cán bộ cấp dưới và nhân dân noi theo. Trong đó, huyện chú trọng sắp xếp, bố trí những cán bộ có năng lực, nhiệt huyết để thực hiện chương trình xây dựng NTM ở các xã khó khăn. Phát động phong trào thi đua “Tư Nghĩa chung sức xây dựng NTM”; đồng thời tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng; triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông.

Năm 2016, Tư Nghĩa phấn đấu có thêm 3 xã đạt NTM: Nghĩa Sơn, Nghĩa Thương và Nghĩa Phương. Các xã khác đạt thêm từ 3 - 5 tiêu chí... “Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, Huyện ủy yêu cầu các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Từ đó xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về xây dựng NTM một cách cụ thể, sát thực, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên những đột phá mới trong phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp…”, ông Lê Trung Thành khẳng định.


Bài, ảnh: BÁ SƠN 

.
.