Sơn Tịnh: Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện
14:27 | 03/12/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Sơn Tịnh đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.
.
.