Mộ Đức: Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng
10:12 | 21/08/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, qua kiểm tra, giám sát, Huyện ủy Mộ Đức đã phát hiện và xử lý nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
.
.