Nhìn lại 10 năm thực hiện "Dân vận khéo"
09:58 | 16/10/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong 10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo", gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính...
.
.