Công tác thanh tra, xử lý sau thanh tra có mặt còn hạn chế

12:39, 11/09/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chấn chỉnh công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra.
 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, qua kết quả rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong các năm qua và qua công tác quản lý nhà nước về thanh tra và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh thì vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần phải chấn chỉnh.

a
Đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh có mặt còn hạn chế.   Ảnh TL

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác thanh tra phải đảm bảo theo kế hoạch, tập trung ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra sai phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo kéo dài. 

Không để xảy ra chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, theo dõi, quản lý địa bàn, lĩnh vực, nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, dư luận xã hội quan tâm để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật theo đúng quy định...

Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện xử lý sau thanh tra, có biện pháp xử lý dứt điểm các sai phạm về kinh tế; khẩn trương thu hồi tiền, tài sản sai phạm phát hiện đến nay chưa thu hồi và xử lý dứt điểm các kiến nghị khác. Xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có vi phạm, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có biểu hiện cố tình chây ỳ, trì hoãn, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung của kết luận thanh tra theo quy định của Đảng và Nhà nước.

PV

.