Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9, khóa X

11:27, 01/07/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 1/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Khối. Đồng thời, quán triệt nội dung một số nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Có 54/55 đảng ủy cơ sở, 62/81 chi bộ cơ sở đã xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 43 đảng viên và 20 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; giám sát 42 đảng viên và 25 tổ chức đảng. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên.
 
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng và tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng theo Điều 30, Điều lệ Đảng.
 
Công tác lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có chuyển biến tích cực, được tiến hành chủ động hơn và thực hiện đúng quan điểm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”.
 
Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc cấp ủy, chi bộ cơ sở; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.
 
Chỉ đạo đảng ủy cơ sở kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy theo đúng quy định hiện hành. Kịp thời lãnh đạo và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh theo đúng quy định. Kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đủ số lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn cần thiết…
Hội nghị đã quán triệt nội dung một số nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Hội nghị đã quán triệt nội dung một số nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Dịp này, hội nghị đã quán triệt nội dung Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Tin, ảnh: T.VƯƠNG

 

.