Tổng kết điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

14:32, 30/06/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 30/6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì hội nghị.
Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (Cuộc tổng điều tra năm 2021) tiến hành trong điều kiện xảy ra dịch Covid-19 nên gặp không ít khó khăn. Nhưng nhờ sự quan tâm từ các cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo các cấp cùng sự nỗ lực của điều tra viên, giám sát viên, Cuộc tổng điều tra năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng phương án và được Ban Chỉ đạo Trung ương nghiệm thu theo quy định.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các cá nhân, tập thể vì thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra năm 2021.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các cá nhân, tập thể vì thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra năm 2021.
Đơn vị điều tra trong Cuộc tổng điều tra năm 2021 gồm 4 loại: Doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Riêng đối với cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, đoàn thể do Bộ Nội vụ chủ trì và giao cho Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin. Kết quả điều tra của khối này được Bộ Nội vụ xử lý và sẽ công bố sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn chỉnh.
 
Theo kết quả điều tra, số lượng và lao động các đơn vị điều tra tăng so với Cuộc tổng điều tra năm năm 2017. Bốn loại đơn vị điều tra có tổng cộng 86,888 nghìn đơn vị, tăng 3,57% (tăng 2.998 đơn vị so với Cuộc tổng điều tra năm 2017). Số lượng lao động trong các đơn vị của Cuộc tổng điều tra năm 2021 là 232,586 nghìn người, tăng 10,89% (tăng 22,838 nghìn người so với Cuộc tổng điều tra năm 2017).
 
Dịp này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 12 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác tổng điều tra năm 2021.
 
Tin, ảnh: BẢO HÒA
.