Thực hiện hiệu quả về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

15:58, 29/06/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Chiều 29/6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, công tác người Việt Nam ở nước ngoài còn một số hạn chế. 
 
Để tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
 
Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW. Chính phủ ban hành Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Theo đó, đặt ra 9 nhiệm vụ cụ thể để đẩy mạnh phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện hiệu quả những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong Kết luận 12 của Bộ Chính trị ở tất cả các cấp ủy, các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
 
Để triển khai Kết luận 12 đạt hiệu quả, Bộ Ngoại giao yêu cầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. 
 
Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, linh hoạt trong triển khai vận động người Việt Nam ở nước ngoài. Xây dựng các biện pháp đồng bộ, củng cố, hỗ trợ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh. 
 
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 
.