Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

18:46, 29/06/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 28/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức dự hội nghị.
 
 
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PV
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PV
Trong 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước và triển khai đồng bộ các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”. 
 
Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh đã vận động hơn 18,3 tỷ đồng, cùng với nguồn vận động năm 2021 chuyển sang, đã phân bổ hơn 18,4 tỷ đồng hỗ trợ quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà đại đoàn kết... Cùng với đó, MTTQ các cấp đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ Cứu trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh 4,5 tỷ đồng và phân bổ tặng gần 61 nghìn suất quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 9 năm 2020; hỗ trợ xây dựng 6 phòng học và sửa chữa, xây mới 12 nhà bị hư hỏng...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh nhấn mạnh, trong thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; xây dựng, kiện toàn tổ chức MTTQ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực...
 
Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung, thay thế 3 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
HIỀN THU
 
 
 
.
.