Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8, khóa XX

19:23, 27/06/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Chiều 27/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8, khóa XX đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022.
.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng với dịch Covid-19; góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XX đạt kết quả tích cực. 
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 207 tổ chức đảng và 382 đảng viên; giám sát chuyên đề 281 đảng viên và 114 tổ chức đảng. Đã kết luận 22 đảng viên và 2 tổ chức đảng có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trị hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trị hội nghị.
 
Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh được tăng cường, tập trung hướng về cơ sở, huy động nguồn lực thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, các đối tượng chính sách. 
 
Kinh tế có bước phục hồi và phát triển. Tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 27,343 nghìn tỷ đồng, tăng 6,34%; thu ngân sách ước đạt 16,949 nghìn tỷ đồng, tăng 59,7%. Cấp mới 12 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký 198,9 tỷ đồng; 2 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 71,573 triệu USD. 
 
Văn hóa - xã hội đạt những kết quả tích cực. Công tác y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân được chú trọng, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.
 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
 
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo, tham gia góp ý, thảo luận, phân tích, làm rõ về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế.
 
Bình Sơn là địa phương được chọn thí điểm thực hiện Đề án 07, nhưng toàn huyện vẫn còn 20 nhân sự trưởng thôn và dự kiến bí thư chi bộ chưa đảm bảo tiêu chuẩn.
 
Việc thực hiện công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ ở huyện Lý Sơn khó thực hiện được vì huyện vận hành theo mô hình chính quyền một cấp, không còn cấp xã. Huyện Lý Sơn cũng đề xuất tỉnh kiến nghị với Trung ương nghiên cứu cần có sự hài hòa giữa nhiệm vụ quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế.
 
Các huyện miền núi còn rất nhiều khó khăn, nhất là thường xuyên bị sạt lở, điều kiện khám chữa bệnh cho người dân còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cần sự đầu tư nguồn lực lớn hơn. 
 
Bí thư Huyện Ủy Sơn Tây Lê Văn Tùng góp ý thảo luận tại hội nghị.
Bí thư Huyện Ủy Sơn Tây Lê Văn Tùng góp ý thảo luận tại hội nghị.
 
Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua.
 
Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo thực hiện đó là tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, có thực chất các phong trào thi đua.  
 
Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tiến ngang tầm nhiệm vụ; triển khai Đề án đào tạo nguồn cán bộ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ.
 
Tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát dịch bệnh bền vững, bảo vệ tốt thành quả chống dịch, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống y tế, bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân, vừa khẩn trương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
 
Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX, nâng cao chất lượng cung cấp các dịnh vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần tăng thu ngân sách, đổi mới cơ chế để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu kết luận hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu kết luận hội nghị.
 
Lãnh đạo tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển giao thông, công nghiệp tạo thành khâu đột phá.
 
Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực dự báo, ứng phó hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, hạn mặn và bảo vệ môi trường.
 
Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chuyển đổi số; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ. Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo, bảo đảm chính sách an sinh xã hội. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.
 
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Khối lượng công việc là rất lớn và yêu cầu rất cao, khẩn trương, vì vậy toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh phải tập trung cao độ, nỗ lực hết mình, quyết tâm cao để lãnh đạo và tổ chức thực hiện có kết quả trong thực tiễn”.
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU-Đ.TƯƠI
 
.
.