Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên

14:29, 29/06/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 29/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 52 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Các địa phương chủ động quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tính đến cuối tháng 6/2022, cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Kể từ năm 2021, các chính sách dân tộc hầu hết được tích hợp vào Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030. Bên cạnh đó, một số địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi còn ban hành các chính sách đặc thù riêng (19 tỉnh có 55 chính sách đặc thù), nhằm hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bình đẳng.
 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, bổ sung đánh giá những kết quả đạt được trong triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2022. Các đại biểu cũng đề nghị cần có cơ chế hỗ trợ các địa phương trong vấn đề hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị; tổ chức đầu tư cho vùng DTTS. Quan tâm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các DTTS; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 song song với phục hồi, phát triển kinh tế...
 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã tiếp thu các kiến nghị của các địa phương. Đồng thời cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ để có hướng từng bước giải quyết, với mục tiêu để công tác dân tộc ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao đời sống đồng bào DTTS.
 
Tin, ảnh: XUÂN HIẾU
 
 
.