Triển khai nhiệm vụ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022

13:39, 22/02/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 22/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
Dự hội nghị còn có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ, lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
 
Năm 2021, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng. Tuy nhiên, cấp ủy và chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phong trào với những bước đi vững chắc, cách làm sáng tạo phù hợp. Chú trọng phát triển phong trào ở những nơi có điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo gắn thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động thi đua yêu nước khác; lồng ghép thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhiệm vụ chính trị trong phong trào.
Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 89,7% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 94,5% thôn, tổ dân phố văn hóa; 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 89/148 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 13/25 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
 
Năm 2022, Quảng Ngãi phấn đấu có 88,5% hộ gia đình được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa; 81% thôn, tổ dân phố được công nhận thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; hơn 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Hơn 62% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa.
 
Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện tốt các nội dung trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xây dựng đội ngũ làm công tác trào có đủ bản lĩnh, đủ năng lực và phẩm chất đạo đức, người có uy tín trong cộng đồng. Tăng cường nguồn lực đầu tư của nhà nước, đảm bảo mức đầu tư cho các hoạt động của Phong trào phải tương ứng với nhiệm vụ được giao.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu, thời gian tới, cần đẩy mạnh xã hội hóa và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, đảm bảo nguồn tài chính thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa và phong trào. Tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức và kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho Ban Chỉ đạo Phong trào ở các cấp.
 
Tiếp tục xây dựng, phổ biến và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; giữ vững và phát huy các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tập trung xây dựng kế hochj đầu tư, củng cố các thiết chế văn hóa. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của văn hóa…
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 

.