Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Quảng Ngãi

13:05, 28/02/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 28/2, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên và Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì buổi công bố.
 
Tại buổi công bố Quyết định, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 37 ngày 10/2/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48 ngày 26/4/2019, Kết luận số 71 ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965 ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Ngãi.
 
Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2021. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 
 
Đồng thời, phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Thông qua nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. Ông Trần Ngọc Huy đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ, tạo điều kiện để Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ được giao. 
 
Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra
Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra
 
Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ và nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra.
 
Tại buổi công bố, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Văn Tính cũng đã báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện các quy định pháp luật theo đề cương thanh tra.  
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch làm việc đã được công bố. Giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch.
Tin, ảnh: H.P
.