Bỏ phiếu công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới

19:38, 21/02/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Chiều 21/2, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để Hội đồng thẩm định thảo luận, xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021 cho các xã Bình Chánh, Bình Hải (Bình Sơn); Phổ Nhơn, Phổ Khánh (TX.Đức Phổ). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã chủ trì cuộc họp.
 
 
Dự cuộc họp còn có thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2021; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan. 
 
Theo báo cáo từ Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, hồ sơ của các xã Bình Chánh, Bình Hải (Bình Sơn); Phổ Nhơn, Phổ Khánh (TX.Đức Phổ) đều đảm bảo theo yêu cầu. Các xã đều đạt 19 tiêu chí theo quy định; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.
 
Tại cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2021 đã bỏ phiếu, thống nhất đề nghị công nhận các xã Bình Chánh, Bình Hải, Phổ Nhơn, Phổ Khánh đạt chuẩn NTM. Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 2 huyện và 93 xã đạt chuẩn NTM.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp xem xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2021.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chúc mừng lãnh đạo, chính quyền và nhân dân các xã đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành các tiêu chí, đạt chuẩn NTM trong năm 2021, nhất là khi tình hình dịch bệnh khó khăn và điều kiện kinh phí còn hạn hẹp.
 
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các xã giữ vững các tiêu chí, đạt các mục tiêu cao hơn trong thời gian đến. 
 
* Năm 2022, Quảng Ngãi phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn NTM 
 
Cũng trong chiều 21/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021 và chỉ đạo kế hoạch năm 2022. Dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan. 
 
Năm 2021, UBND tỉnh đã ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện cho các địa phương đăng ký, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM; phân công các sở, ngành, hội đoàn thể tỉnh theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các xã đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra. 
 
Tỉnh đặt mục tiêu 5 xã đạt chuẩn NTM nhưng xã Bình Thuận (Bình Sơn) chỉ đạt 18/19 tiêu chí. Vì thế, trong năm chỉ có 4 xã đạt chuẩn NTM. Huyện Lý Sơn và TP.Quảng Ngãi đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ NN&PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM trong thời gian đến...
 
Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỉ lệ hộ nghèo ở nông thôn được quan tâm. Các nội dung về văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường từng bước được cải thiện, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân nông thôn phát triển theo chiều hướng tích cực. Hệ thống chính trị được tiếp tục được tăng cường và củng cố. An ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn tiếp tục được giữ vững.
 
Quang cảnh cuộc họp về định hướng
Đại biểu cho ý kiến về kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.
 
Năm 2022, tỉnh đặt ra mục tiêu 6 xã đạt chuẩn NTM; 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu. Số tiêu chí bình quân mỗi xã là 17 tiêu chí. 
 
Tổng nhu cầu vốn cần phân bổ cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là hơn 1.274 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương phân bổ hơn 227 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hơn 354 tỷ đồng...
 
Tại cuộc họp, các sở, ban, ngành, địa phương đã làm rõ những tồn tại, hạn chế để tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM có hiệu quả hơn trong thời gian đến.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chỉ đạo các địa phương, nhất là các huyện Bình Sơn, Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long (những địa phương có xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2022) cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể từ cấp ủy Đảng và chính quyền để hỗ trợ, giám sát thường xuyên việc tổ chức hiện ở các xã; kịp thời báo cáo cho tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
 
Các xã cần linh hoạt, chủ động trong công tác triển khai, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, không trông chờ, ỷ lại.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cũng đề nghị các sở, ngành, hội đoàn thể cần phối hợp làm việc với các địa phương ngay từ đầu năm để triển khai có hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra. Sở Y tế ưu tiên, nâng cao năng lực y tế cơ sở đối với các xã miền núi. Sở NN&PTNT hỗ trợ các địa phương trong tổ chức sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân.
 
Tin, ảnh: THIÊN HẬU
 
.