UBND tỉnh

Thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

22:58, 10/10/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangnngai.vn)- UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

TIN LIÊN QUAN

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm Tổ trưởng; 2 tổ phó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên và Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Trần Thị Mỹ Ái; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan là thành viên.

q
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh động viên Chi nhánh Công ty Hoya Lens (KCN VSIP Quảng Ngãi) tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh để duy trì sản xuất, kinh doanh.

Nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt là nắm bắt, tiếp nhận các kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 qua tất cả các kênh. Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp và người dân. Hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thực hiện tốt phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19” và ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân.

Phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp và người dân…

Đây cũng là giải pháp để Quảng Ngãi từng bước phục hồi, phát triển kinh tế và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đối với người dân.

Tin,ảnh: PV

 
.