Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy

Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ Quảng Ngãi xây dựng nông thôn mới

17:00, 24/07/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 23.7, ĐBQH tiếp tục họp tại tổ để thảo luận về chủ trương đầu tư các Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy tham gia thảo luận và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm hỗ trợ Quảng Ngãi xây dựng nông thôn mới...

TIN LIÊN QUAN

Tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh  Đặng Ngọc Huy đánh giá cao kết quả đạt được sau 10 năm triển khai chương trình này, cùng với Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020, đã tạo nên sự kết hợp, tác động cộng hưởng làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng khá, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm đáng kể. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy tham gia thảo luận và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ Quảng Ngãi xây dựng nông thôn mới
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy tham gia thảo luận và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ Quảng Ngãi xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu đồng tình với Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2025 để tiếp tục ưu tiên hỗ trợ nguồn lực cho các xã, huyện để đạt chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn theo hướng bền vững.

Nêu thông tin với các đại biểu tại buổi thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy cho biết: Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Quảng Ngãi được trung ương hỗ trợ đầu tư như tỉnh nhận bổ sung từ ngân sách trung ương dưới 50%. Nhờ đó, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi động và rộng khắp, thu hút người dân tích cực tham gia, qua đó hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, góp phần tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân được cải thiện rõ nét. 

Giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu có 6/13 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 119/148 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Do đó, nhu cầu vốn đầu tư cho mục tiêu này rất lớn, nhưng ngân sách tỉnh không đảm bảo khả năng cân đối để thực hiện, nên rất cần sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy kiến nghị: Quốc hội, Chính phủ quan tâm tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ vốn trung ương cho địa phương như giai đoạn trước; tiếp tục hỗ trợ vốn đầu tư cho tỉnh Quảng Ngãi như tỉnh nhận bổ sung từ ngân sách trung ương dưới 50%.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ rà soát, lồng ghép nội dung của chương trình này với nội dung của Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2020 - 2030 để tránh trùng lặp đối tượng, chính sách, nâng cao hiệu quả đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tin,ảnh: Văn Tân

 

 
.