Thiết thực và hiệu quả hơn nữa

16:05, 21/06/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua (2016 - 2021), nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
  • Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, thực chất hơn
    (Baoquangngai.vn)- Ngày 12.6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
    .
Kết quả đó còn đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhiều vụ việc bức xúc, nổi cộm ở cơ sở được giải quyết kịp thời; công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong cuộc sống, bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ; đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở những địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn được chú trọng và mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhờ đó, sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước ngày càng được nâng lên; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên trong tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân, từ đó tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Thông qua việc học tập và làm theo Bác, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Có nhiều việc làm, hành động của các cấp ủy nói chung và của mỗi cán bộ, đảng viên ở cơ sở nói riêng tưởng chừng đơn giản, nhưng thực sự có ý nghĩa chính trị - xã hội khá sâu sắc. Đó là, mối quan hệ giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ và người dân, giữa thủ trưởng với nhân viên; giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh ngày càng được tôn trọng và gắn bó mật thiết. Tình làng, nghĩa xóm ngày càng xích lại gần nhau hơn, với rất nhiều nghĩa cử chia sẻ, giúp đỡ trong mỗi cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư hết sức nhân văn. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao ngày càng thực chất, không còn chạy theo thành tích, hay thực hiện theo kiểu hình thức, nhất là công tác đánh giá cán bộ.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc học tập và làm theo Bác trong 5 năm qua vẫn còn một số mặt tồn tại cần được tập trung khắc phục. Đó là, một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thật sự tập trung lãnh đạo, thực hiện nội dung việc học tập và làm theo Bác; có nơi thực hiện còn hình thức, rập khuôn, máy móc... dẫn đến việc học tập và làm theo Bác chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.
 
 Chưa có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính; việc nhân rộng các điển hình cũng chưa kịp thời, hiệu quả còn thấp. Còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ít chịu khó trong việc nghiên cứu, học tập và làm theo Bác; chưa thật sự gương mẫu giữa lời nói và việc làm; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ... làm suy giảm niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, việc học tập và làm theo Bác trong năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh cần thực chất và hiệu quả hơn trên cả 3 mặt (học tập, làm theo và nêu gương), nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
 
Đức Nguyễn
 
.
.