Thông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh

16:15, 16/03/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Chiều 16.3, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực  HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, 46/46 cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành 3 bước của quy trình giới thiệu theo đúng quy định; đảm bảo hồ sơ của 97 người được giới thiệu ứng cử.

Thường trực Tỉnh ủy giới thiệu 2 người; các Ban Đảng, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giới thiệu 12 người; HĐND tỉnh giới thiệu 12 người; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giới thiệu 1 người.
 
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 
UBND tỉnh giới thiệu 2 người, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giới thiệu 7 người.  Lực lượng vũ trang giới thiệu 3 người; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh giớ thiệu 4 người.

Đơn vị sự nghiệp giới thiệu 2 người, Khối Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh giới thiệu 10 người, tôn giáo giới thiệu 1 người. Tổ chức xã hội giới thiệu 4 người, doanh nghiệp giới thiệu 3 người, cấp huyện-thành phố giới thiệu 34 người.

Trong đó nữ 40 người, trẻ 25 người, dân tộc thiểu số 11 người, ngoài Đảng 14 người, tái cử 22 người.
 
Việc giới thiệu người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được chuẩn bị và tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng luật định. Những người được giới thiệu ứng cử hầu hết đạt số phiếu tín nhiệm của cử tri 100%.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử, Hội nghị hiệp thương đã thống nhất biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, từ ngày 21.3-13.4.2021, các xã, phường, thị trấn sẽ tổ chức hội nghị cử tri, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 
A.KIỀU
.
.