Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm việc với Sở KH& ĐT

12:35, 23/02/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 23.2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ngành liên quan.
 
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH& ĐT), năm 2021, Sở được UBND tỉnh giao 26 nhiệm vụ. Trong đó có một số nhiệm vụ lớn như triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ- CP về phát triển KT- XH năm 2021; triển khai quy định về Luật Đầu tưu theo phương thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh; ban hành quy chế phối hợp, làm việc giữa Sở KH& ĐT và các sở ngành, địa phương trong việc hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đầu tư dự án; lập dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kì 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050;…
 
Riêng trong quý I/ 2021, Sở KH& ĐT được giao 11 nhiệm vụ, Sở đã hoàn thành 7/11 nhiệm vụ, còn 4 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. 
 
Đối với xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025, Sở đã rà soát tổng hợp báo cáo UBND tỉnh nhu cầu vốn các dự án chuyển tiếp và nhu cầu khởi công mới của các đơn vị. Tổng nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 gần 44 nghìn tỷ đồng, trong khi đó, tổng nguồn lực ngân sách địa phương dự kiến hơn 21 ngàn tỷ đồng, chỉ bằng 48% nhu cầu của các đơn vị. Từ thực tế đó, Sở rà soát và xây dựng kế hoạch đầu tư chuẩn xác nguồn lực, đảm bảo tính khả thi để bố trí khởi công mới. Sở KH& ĐT trình UBND tỉnh ban hành chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021- 2025, xây dựng danh mục ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư. 
 
Tại buổi làm việc, Sở KH& ĐT cũng kiến nghị UBND tỉnh một số vướng mắc liên quan đến một số dự án như vốn bố trí cho dự án đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2019, vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018, 2019 sang năm 2021. 
 
Đối với các dự án, lĩnh vực đầu tư của dự án ngoài ngân sách Nhà nước đang gặp khó khăn, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo để có biện pháp tháo gỡ, làm cơ sở để nhà đầu tư triển khai đầu tư dự án, nhất là đối với các dự án lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa và quy định về đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa; dự án du lịch, đầu tư chợ.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tham mưu của Sở KH& ĐT cho UBND tỉnh trong thời gian qua, góp phần vào sự thành công chung trong sự phát triển KT- XH của tỉnh trong năm 2020, cũng như giai đoạn 2016- 2020. 
 
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu Sở KH& ĐT tỉnh cần khắc phục trong thời gian tới như: Sở vẫn chưa bao quát hết nhiệm vụ của ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh vực đầu tư, dự án đầu tư, đấu thầu còn chiếm tỷ lệ cao; việc đánh giá năng lực các nhà đầu tư trong thời gian qua còn nhiều hạn chế; công tác thu hồi các dự án đầu tư chậm tiến độ, chây ỳ còn thiếu quyết liệt; công tác tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn ngân sách cho các dự án đầu tư công giai đoạn 2016- 2020 và năm 2020 còn dàn trải, thiếu tập trung;… 
 
Xuất phát từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Sở KH& ĐT trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực về phát triển KT- XH, Chủ tịch UBND tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu trong thời gian tới, tất cả các cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải nỗ lực, phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa và cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần ‘việc gì đã làm tốt trong thời gian qua thì tiếp tục phát huy, việc gì chưa làm tốt, còn tồn tại, hạn chế thì cần khắc phục khẩn trương để làm tốt nhiệm vụ của mình’.
 
Đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xúc tiến đầu tư, thay đổi phương thức lựa chọn nhà đầu tư vào tỉnh theo hướng chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Kiên quyết tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi những dự án triển khai chậm tiến độ, đặt biệt là các dự án không vướng thủ tục đất đai nhưng nhà đầu tư không triển khai.
 
Chủ tịch UBND tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Sở KH& ĐT cần phải bám sát vào chương trình công tác năm 2021 để hoàn thành kịp thời, đúng tiến độ và chất lượng các công việc được UBND tỉnh giao trong năm 2021 nói chung và trong quý I/2021 nói riêng. Trong đó, lưu ý, cần phải tập trung nghiên cứu tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển KT- XH của tỉnh trong giai đoạn 2021- 2025. 
 
Bám sát Bộ KH& ĐT và các cơ quan Trung ương để tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương về đầu tư cho phát triển của tỉnh. Đồng thời, khẩn trương làm việc Bộ KH& ĐT để sớm cho ý kiến về đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh và cho ý kiến về công tác triển khai lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi, thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu Sở KH& ĐT phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển KT- XH; trong đó, cần tập trung vốn cho các công trình trọng điểm tạo động lực cho phát triển và những công trình phục vụ cho dân sinh thực sự cần thiết. 
 
Chuẩn bị tốt các nội dung theo từng chủ đề để tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và nhà đầu tư hằng quý (mỗi quý 1 lần). Tập trung nghiên cứu, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung;...
 
Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp, triển khai tốt theo chức năng nhiệm vụ để cùng với ngành KH& ĐT hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
N.ĐỨC
 
.