Tập trung cao độ thực hiện đúng tiến độ các cam kết của lãnh đạo tỉnh với Nhân dân

22:22, 26/09/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)-  Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi làm việc nghe các sở, ngành và địa phương báo cáo tiến độ thực hiện các cam kết của lãnh đạo UBND tỉnh với Nhân dân liên quan đến việc xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ vào chiều 25.9.
Dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, Võ Phiên; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức, lãnh đạo sở, ngành liên quan và lãnh đạo huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành. 
 
Theo cam kết của lãnh đạo UBND tỉnh với Nhân dân liên quan đến việc xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, chậm nhất đến ngày 30.9.2020 sẽ phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư và chi trả tiền bồi thường 4 hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi bán kính 500m tính từ Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ; chậm nhất đến ngày 31.12.2020 giao đất tái định cư cho 4 hộ dân. 
 
Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi bán kính 500- 1.000m, chậm nhất đến 31.12.2022 sẽ hoàn thành chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng và giao đất tái định cư. Trong thời gian chờ di dời, tái định cư, UBND tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi bán kính nhỏ hơn 1.000m tính từ bãi rác Nghĩa Kỳ.
 
Chính sách về bồi thường, tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong bán kính 500-1.000m giống như chính sách áp dụng cho 4 hộ dân trong phạm vi bán kính 500m. Đến ngày 20.10.2020 sẽ giao trước cho mỗi hộ đủ điều kiện tái định cư 1 lô đất để sớm di dời, ổn định cuộc sống. 
 
Báo cáo tại buổi làm việc, trong thời gian qua, UBND tỉnh, các sở ngành liên quan và hai huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành đã tích cực thực hiện các nội dung mà UBND tỉnh đã cam kết với người dân liên quan đến việc xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ. 
 
Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với phần diện tích phải thu hồi, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/2020; UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 564 ngày 17.9.2020 về việc bổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tư Nghĩa, gồm 2 dự án: Hố chôn lấp rác thải hợp vệ sinh, trồng cây xanh cách ly.
 
Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty CP cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi cam kết đến 31.12.2020 đảm bảo có nước cấp cho Nhân dân thôn An Hội, xã Nghĩa kỳ. UBND huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa đã tổ chức thực hiện các bước theo đúng Kế hoạch của UBND tỉnh chỉ đạo….
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, các sở, ngành và địa phương cũng đã có nhiều sáng kiến và đề xuất các phương án thấu tình, hợp lý, nhận được sự đồng thuận, chia sẻ của Nhân dân trong vùng dự án.
 
Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu, các sở ngành và hai huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành phải tổ chức thực thi một cách nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, không để mất lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, những nội dung nào thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ được giao thì yêu cầu các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương phải thực hiện đúng trách nhiệm, không được đùn đẩy trách nhiệm cho các cơ quan khác. 
 
Đối với hai huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trên địa bàn về nội dung liên quan đến việc bồi thường, thu hồi đất, tái định cư. Đối với diện tích đất ở giao cho người dân, 2 huyện phải thực hiện như nhau, mỗi hộ được giao 200m2 đất ở.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung cao độ để tiếp tục thực hiện đúng tiến độ những cam kết đối với Nhân dân. Các sở ngành, địa phương nếu để chậm trễ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. 
H.P
 
.