Bỏ phiếu, đề nghị xét công nhận huyện Lý Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

22:08, 21/09/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) – Chiều 21.9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo các chương trình MTQG nông thôn mới (NTM) đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, bỏ phiếu, đề nghị xét công nhận huyện Lý Sơn đạt chuẩn NTM.
Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM của tỉnh, tổng ngân sách đầu tư cho chương trình đến ngày 15.9 trên 898,4 tỷ đồng. Đến 31.8 đã giải ngân hơn 430,5 tỷ đồng, đạt 69,93%.

Có 100% số xã hoàn thành quy hoạch chung và có đề án xây dựng NTM. Số xã đạt 19 tiêu chí là 74 xã, 12 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 41 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 21 xã đạt từ 5-9 tiêu chí.

Với 19 xã kế hoạch đạt chuẩn năm 2020 hiện có 4 xã đạt 19 tiêu chí là Tịnh Hiệp, Tịnh Bình, Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) và Tịnh Thiện (TP.Quảng Ngãi). Các xã còn lại đạt từ 14-17 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân của 19 xã là 16,1 tiêu chí, tăng 1,4 tiêu chí so với cuối năm 2019.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Với huyện Tư Nghĩa, hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức họp, xét công nhận huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn NTM năm 2019.

Tại cuộc họp, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cũng báo cáo kết quả thẩm định của Đoàn thẩm tra, báo cáo lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiêu chí NTM của huyện Lý Sơn.

Thành viên Ban chỉ đạo có mặt tại cuộc họp đã bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Lý Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 với 100% số phiếu đồng ý.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc 19 xã theo kế hoạch đạt chuẩn năm 2020 hoàn thành nội dung các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn NTM.

Đôn đốc các địa phương thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết  theo chuỗi giá trị; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình, các cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2021-2025…

Tin, ảnh: A.KIỀU
.
.