Quảng Ngãi: Từ ngày 1.4 đến hết 15.4, tạm dừng tiếp nhận các hồ sơ nộp mới trong lĩnh đất đai

16:37, 30/03/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 30.3, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng có công văn hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách đối với việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19.
 
Theo đó, kể từ ngày 1.4 đến hết 15.4, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, tạm dừng tiếp nhận các hồ sơ nộp mới trong lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân (trừ trường hợp bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đất đai); chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, biện pháp đảm bảo và trả kết quả giải quyết (giấy chứng nhận) đối với các thủ tục đất đai mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp hồ sơ trước 1.4.2020.
 


Đối với các thủ tục hành chính đã được công bố, cho phép tổ chức cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được nộp hồ sơ, trả kết quả qua đường bưu điện thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 sở thì không nhận hồ sơ trực tiếp. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp trực tuyến qua mạng, nộp nhận kết quả qua đường bưu điện.
 
Cho phép Sở Nội vụ, Ngoại vụ, Tài chính tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình tại trụ sở làm việc riêng trong thời gian nêu trên và sử dung phần mềm Cổng dịch vụ công- Hệ thống thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện...
 
Tin, ảnh: PV
 
.