UBND tỉnh triển khai kế hoạch phát triển KT- XH năm 2020

20:21, 03/01/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 3.1, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT- XH năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng chủ trì Hội nghị. 
Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố.
 
Năm 2020, Quảng Ngãi xác định chủ đề “Đoàn kết, tăng tốc, nỗ lực thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. 
 
Theo đó, Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nhiều nguồn lực thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, KT- XH miền núi. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội,  nâng cao đời sống nhân dân.
 
Năm 2020, Quảng Ngãi phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng từ 7,5- 8%. GRDP bình quân đầu người 73,3 triệu đồng/người. Công nghiệp-xây dựng chiếm 54-55% trong cơ cấu kinh tế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 28-30 ngàn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 18 ngàn tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,62%...
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm ngày quốc khánh, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện chính trị quan trọng khác. 
 
Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 đã xác định phương châm hành động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” với 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành và 10 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của năm 2020. 
 
Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị Đảng bộ và hệ thống chính trị cần quán triệt phương châm, phát huy tối đa mặt tích cực, kết quả đạt được; chủ động nắm bắt thời cơ; nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, năng động; đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo tinh thần Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 17 và Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh; bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, với tinh thần trách nhiệm cao, bàn các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT - XH , đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2020 . Hội nghị cũng thông qua Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định Ban hành chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh. 
 
Các đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị
Các đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng lưu ý, các cấp, các ngành, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, tạo đà để xây dựng và thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025. Do đó, chúng ta cần phải nỗ lực thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện hoàn thành Kế hoạch phát triển KT- XH và dự toán ngân sách địa phương năm 2020. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và lĩnh vực công tác được giao, kết hợp với Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể ngay từ đầu năm 2020, trong kế hoạch phải nêu rõ nội dung, thời gian hoàn thành, phân công cụ thể cá nhân, đơn vị thực hiện và phân công lãnh đạo nào chịu trách nhiệm chỉ đạo chính.
 
Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách của tỉnh, đảm bảo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
 
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; khơi dậy tiềm năng, phát huy thế mạnh của kinh tế biển; Quản lý, điều hành dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư công năm 2020 một cách có hiệu quả; 
 
Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp dưới không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, không để cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và công dân.
 
Đồng thời, thường xuyên tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng; thực hiện tốt công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng trên địa bàn; Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác đối ngoại của tỉnh;... 
H.P
.