Quảng Ngãi: Cho phép hợp đồng giáo viên theo tiết

22:01, 13/12/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa có công văn số 6709 giao cho Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các trường học hợp đồng giáo viên theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 của Bộ Luật Lao động quy định về loại “Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng”.
Mức thanh toán tiền lương cho giáo viên không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và giáo viên hợp đồng được cộng thêm 7% theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Cụ thể, số tiền thanh toán cho 1 giờ dạy là hoàn toàn phải theo thỏa thuận, thống nhất cùa người được hợp đồng và hiệu trưởng, nhưng bắt buộc không thấp hơn mức lương  bình quân phải trả cho 1 giờ của giáo viên trong chỉ tiêu biên chế mới ra trường được tuyển dụng hưởng hệ số lương bậc 1 theo Nghị định số 204/2004 và Nghị định 38/2019 của Chính phủ.
 
Hợp đồng giáo viên theo tiết giúp các trường gỡ khó cho tình trạng thiếu giáo viên.
Hợp đồng giáo viên theo tiết giúp các trường gỡ khó cho tình trạng thiếu giáo viên.
 
Việc hợp đồng lao động phải theo quy định của Bộ Luật Lao động về chế độ đóng bảo hiểm theo quy định, phải theo thời gian thực tế công việc theo từng thời điểm, không theo từng năm.

Nguồn kinh phí chi trả cho giáo viên hợp đồng từ nguồn ngân sách được giao cho từng trường. Tuy nhiên, một số trường ở miền núi, vùng sâu, vùng xa sẽ khó khăn về nguồn kinh phí vì số lượng học sinh ít nên Sở GD&ĐT UBND các huyện, thành phố cần linh động trong việc cấp kinh phí cho các trường này.

Mỗi năm số giáo viên chuyển công tác, nghỉ hưu, nghỉ thai sản, đau ốm dài hạn khoảng 400-500 người. Việc cho phép hợp đồng giáo viên theo tiết dạy sẽ giúp các trường gỡ khó cho tình trạng thiếu giáo viên hiện nay, đảm bảo hoạt động dạy học.
     Tin, ảnh: A.KIỀU
.
.