UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh xâm phạm, lấn chiếm hành lang tuyến đê bao sông Trà Khúc

10:29, 28/10/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các Sở ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở địa phương thực hiện đầy đủ trách nhiệm để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tuân thủ nghiêm các quy định liên quan đến việc cấp phép đối với các hoạt động phải được cấp phép theo quy định của pháp luật về thủy lợi, đê điều và thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện bảo đảm đúng quy định.
 
hằm xử lý dứt điểm tình trạng xâm phạm, lấn chiếm hành lang tuyến đê bao sông Trà Khúc
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng xâm phạm, lấn chiếm hành lang tuyến đê bao sông Trà Khúc
 
UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương chấn chỉnh công tác quản lý đê điều của cơ quan chức năng và UBND các phường: Lê Hồng Phong, Trần Phú nhằm xử lý dứt điểm tình trạng xâm phạm, lấn chiếm hành lang tuyến đê bao sông Trà Khúc đoạn từ cầu Trường Xuân đến cầu Trà Khúc để xây dựng hàng quán; tình trạng khoan giếng trên đê và hành lang bảo vệ đê phục vụ hàng quán ban đêm,...
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đê điều, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
.