Đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

21:30, 30/09/2019 [GMT+7]
.
​(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.
 
​Theo đó, đối với các dự án khởi công mới năm 2018 được bố trí vốn chuyển tiếp năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước và giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 30/11/2019.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, căn cứ vào kết quả giải ngân các dự án đến ngày 30/11/2019, nghiên cứu trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trước ngày 15/12/2019 để đảm bảo giải ngân tối đa kế hoạch vốn năm 2019, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau.
 
Đối với các dự án khởi công mới năm 2019, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 và đảm bảo kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
 
Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đến ngày 31/8/2019 đạt 77% số vốn phân cho các huyện, thành phố; trong đó, vốn Trung ương đạt 74,6%, vốn ngân sách tỉnh đạt 81,0%. Hầu hết các huyện đã giải ngân đạt trên 70%, trong đó 3 huyện giải ngân thấp nhất, gồm Trà Bồng 43,3%, Tây Trà 62,7% và Bình Sơn 66,2%.
 
PV
.