Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Quy hoạch

15:11, 15/07/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thị hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5.2.2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.
Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành tại 63 điểm cầu. Tại điểm cầu Quảng Ngãi có lãnh đạo Sở Kế hoạch& Đầu tư tư cùng các sở, ngành liên quan. 
 
Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ tư thông qua, chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2019. Tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội tiếp tục thông qua Luật sửa đổi 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực từ ngày 1.1.2019.
 
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch& Đầu tư, để triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của Luật Quy hoạch, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung quyết liệt thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; Xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch; Xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; Thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch...
 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi
 
Tuy nhiên theo đánh giá của Bộ Kế hoạch& Đầu tư, quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch vẫn còn khá nhiều khó khăn, vướng mắc, điển hình như việc triển khai lập quy hoạch mới cho thời kỳ 2021- 2030 được thực hiện từ ngày 1.3.2018 nhưng do các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chậm được ban hành nên các Bộ, ngành, địa phương chưa có cơ sở để triển khai xây dựng, trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và dự toán phí lập quy hoạch. 
 
Một số Bộ, ngành và địa phương gặp khó khăn trong việc bổ sung các dự án cần thiết, cấp bách phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thực tiễn; bên cạnh đó, việc chậm bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm hiện đang gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, cản trở việc huy động nguồn lực của xã hội…
 
Hội nghị dành phần lớn thời gian để các Bộ, ngành và địa phương tập trung thảo luận về các kết quả đạt được trong thực thi các quy định của luật, nhất là việc triển khai lập các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; các vấn đề cần tháo gỡ, thống nhất cách hiểu, cách làm trong việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của luật, nhất là các quy hoạch tích hợp; những vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được lập theo quy định của Luật Quy hoạch...
H.P
.