6 tháng đầu năm 2019: Tổng thu thuế ước đạt trên 597.000 tỷ đồng

13:36, 15/07/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Sáng 15.7, Tổng Cục thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số thu do Tổng cục thuế quản lý ước đạt trên 597.000 tỷ đồng, bằng 51% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12% so với cùng kỳ.
 
Trong đó thu từ dầu thô ước đạt trên 30.000 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, bằng 100% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt hơn 567.000 tỷ đồng, bằng 50% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13% so với cùng kỳ. 
 
Số thu trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt khá so với thực hiện cùng kỳ một số năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ. Có 50/63 địa phương tiến độ thu nội địa đạt trên 50% dự toán, trong đó có 44 địa phương thu đạt khá trên 52%. 
 
Cơ quan thuế các cấp đã giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế bằng 8.417 văn bản, hơn 23.000 lượt hỗ trợ qua hình thức điện tử; đã thanh tra, kiểm tra được trên 35.000 doanh nghiệp. Xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt hơn 20.500 tỷ đồng.
 

 

Số thu trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt khá so với các năm trước cả về tiến độ và tốc độ.

 
Bên cạnh công tác thu, đã thu hồi được hơn 16.000 tỷ đồng tiền nợ thuế. Số nợ thuế đến cuối tháng 6.2019 vẫn còn hơn 83.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.000 tỷ đồng với với đầu năm. 
 
Tại Quảng Ngãi, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã thu thuế nội địa 7.972 tỷ đồng, đạt 47,6% dự toán trung ương, 46,5% dự toán tỉnh giao, bằng 96,3% so cùng kỳ. Trừ khoản thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất và thu tiền sử dụng đất, đạt gần 60% dự toán tỉnh giao, tăng 23,4% so cùng kỳ.
 
Mặc dù kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm của cả nước đạt khá, tuy nhiên Tổng Cục thuế dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm. Do đó, các địa phương nỗ lực phấn đấu thu để vượt tối thiểu 5% dự toán thu ngân sách nhà nước.
 
Thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp đạt tối thiểu tỷ lệ 19% số doanh nghiệp đang hoạt động, giảm số tiền nợ thuế xuống còn dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019.
 
Triển khai xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2020, năm cuối cùng của giai đoạn ổn định ngân sách 2017 - 2020 và lập kế hoạch ngân sách trung hạn giai đoạn 2020 - 2022 đảm bảo tích cực, khả thi, tạo tiền đề cho công tác thu ngân sách giai đoạn ổn định ngân sách 2021- 2025.
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
.