Cập nhật lúc: 14:39, 17/04/2018 [GMT+7]
.

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về công tác dân vận làm việc với tỉnh Quảng Ngãi


(Baoquangngai.vn)- Sáng 17.4, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về công tác dân vận do Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. 

TIN LIÊN QUAN

Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa. 

Thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, cấp ủy các cấp ở Quảng Ngãi đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25 gắn với tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận.
 
Tăng cường đổi mới phương pháp lãnh đạo đối với công tác dân vận; hướng mạnh về cơ sở, tổ chức tiếp xúc, đối thoại để lắng nghe ý kiến, kiến nghị và xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân. Kết quả, có trên 85% vụ việc đã được giải quyết. Công tác dân vận của các cấp chính quyền có sự chuyển biến rõ nét. 
 
Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ ban dân vận, mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hệ thống các cơ quan tham mưu của Đảng về công tác dân vận đổi mới phương pháp làm việc; tích cực, chủ động, bám sát cơ sở để theo dõi, nắm bắt tình hình Nhân dân, tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân.
 
Các đại biểu tham dự buổi làm viêc
Các đại biểu tham dự buổi làm viêc
 
Công tác dân vận của các cấp chính quyền có sự chuyển biến rõ nét. Các cơ quan nhà nước gắn nội dung công tác dân vận với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; đổi mới phương pháp làm việc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời tiếp xúc, đối thoại, gặp gỡ và giải quyết phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng các hoạt động về cơ sở, xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả; gắn các phong trào thi đua, cuộc vận động với phong trào xây dựng nông thôn mới; tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tích cực thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 
 
Công tác nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, điển hình luôn được chú trọng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng triển khai thực hiện được trên 4.200 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có nhiều mô hình điển hình hay, hiệu quả được nhân dân đồng tình,  ủng hộ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. 
 
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi làm việc
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung ương thể chế hóa Quyết định 218, ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị trong việc tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với chính quyền các cấp.
 
Ban Dân vận Trung ương phối hợp tham mưu, đề xuất ban hành Luật Thực hành dân chủ cơ sở để triển khai thực hiện chung trong các loại hình như: Dân chủ ở xã, phường, thị trấn; dân chủ trong hoạt động các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và dân chủ trong hoạt động doanh nghiệp.
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết 25 của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua. Qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác dân vận của hệ thống chính trị của tỉnh đã có nhiều đổi mới, chuyển biến từ nhận thức đến hành động; góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo sự đồng thuận của xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, xây dựng được khối đoàn kết toàn dân. 
 
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy đề nghị cùng với việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, thì trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết 25 gắn với triển khai các văn bản của Đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước
 
Đồng thời, cần nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở, để đảm bảo dân chủ thực chất. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.
 
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong tráo thi đua. Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ban dân vận, mặt trận, đoàn thể các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...
 
H.P
 
 
.