Cập nhật lúc: 10:44, 19/04/2018 [GMT+7]
.

Đề nghị giao Sở GTVT quản lý tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn


(Báo Quảng Ngãi)- Theo đại diện Sở GTVT Quảng Ngãi, hiện nay tuyến vận tải đường thủy nội địa Sa Kỳ - Lý Sơn đang nảy sinh nhiều bất cập. Đây là tuyến vận tải thủy trong phạm vi địa phương, nhưng lại chịu sự điều chỉnh của Bộ luật hàng hải. Cơ quan được giao quản lý nhà nước về hoạt động vận tải đường thủy trên tuyến không phải cơ quan chuyên môn theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, mà lại do Cảng vụ hàng hải quản lý.


Do đó, trong quá trình phối hợp quản lý hoạt động vận tải trên tuyến giữa Sở GTVT với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan có sự chồng chéo về trách nhiệm, chưa có cơ quan chịu trách nhiệm chính thức về tổ chức vận tải phục vụ hành khách, nên chất lượng dịch vụ vận tải chưa đáp  ứng nhu cầu đi lại của hành khách; tình trạng chậm chuyến, không thực hiện đúng biểu đồ, lịch chạy tàu, không thực hiện đúng cam kết về chất lượng dịch vụ thường xuyên xảy ra...

Vì vậy, Sở GTVT đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT xem xét, quyết định giao cho Sở GTVT Quảng Ngãi quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn thuộc tỉnh theo đúng quy định, nhằm nâng cao chất lượng vận tải trên tuyến.


HOÀNG ANH
 

.
.