Cập nhật lúc: 06:51, 03/01/2018 [GMT+7]
.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT


(Baoquangngai.vn) - Chiều 2.1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã có buổi làm việc với Sở NN&PTNT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ trong tâm năm 2018.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2017, tăng trưởng toàn ngành đạt hơn 105%, tăng 5% so với năm 2016. Sản lượng lương thực ước cả năm đạt trên 499.000 tấn, đạt 101,7% kế hoạch, tăng hơn 5% so với năm 2016.
 
Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng trong năm qua đã mang lại hiệu quả tích cực. Giá trị sản phẩm thu hoạch được/ha đất canh tác đạt bình quân đạt 71,6 triệu đồng/ha, cao hơn 2,9 triệu đồng/ha so với năm 2016.
 
Diện tích rừng qua mỗi năm đều tăng, độ che phủ rừng có tính cây phân tán năm 2017 ược đạt hơn 51%, ở mức cao so với các tỉnh trong khu vực. Bước đầu đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư phát triển các vùng nguyên liệu gắn với thu mua, chế biến… hình thành mối liên kết trong sản xuất và chế biến.
 
Trong năm 2018, ngành tiếp tục tổ chức thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp; triển khai thực hiện tốt Đề án và quy hoạch “mỗi xã một sản phẩm”; tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất đạt giá trị sau thu hoạch cánh đồng lớn trên 100 triệu đồng/ha/năm. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ…
 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
 
 
Sở kiến nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bố trí vốn 25 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu ngành bám sát vào Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về các nhiệm vụ năm 2018. Rà soát lại kế hoạch vốn năm 2018, kịp thời phân khai vốn cho các chương trình, dự án.
 
Với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cần tổ chức tổng kết để rút kinh nghiệm, nghiên cứu trình HĐND tỉnh kế hoạch thực hiện trong thời gian tới; định hướng sản phẩm cho các địa phương trong thực hiện mô hình “mỗi xã một sản phẩm” 
 
Ngành chỉ đạo các địa phương và bà con nông dân kết thúc thời vụ sản xuất đông xuân tập trung, chú trọng chăm sóc, bảo vệ cây trồng; đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới.
 
Với lĩnh vực thủy sản, đồng chí yêu cầu ngành khẩn trương hoàn thành kế hoạch theo Chỉ thị 45 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp; khảo sát, đề xuất cho UBND tỉnh theo hướng xã hội hóa việc đầu tư cơ sở hạ tầng thủy sản. 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
 
.