Cập nhật lúc: 06:54, 27/12/2017 [GMT+7]
.

Công bố kết quả kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi


(Baoquangngai.vn)- Chiều 26.12, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng Trần Việt Hùng, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để công bố kết quả kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
 
Dự buổi làm việc có Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Thực hiện Quyết định số 477 của TƯ về việc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 6 tổ chức đảng, gồm: Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Sở Tư pháp, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước  - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn và Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng. 
 
Kết quả kiểm tra, cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng để nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường làm tốt tư tưởng, củng cố đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. 
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã đoàn kết, thống nhất, có tinh thần trách nhiệm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cao, giữ vững nền nếp sinh hoạt Đảng, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò của người đứng đầu, chưa phát hiện biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 
 
Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung đổi mới đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng lựa chọn các nội dung đang vướng mắc, có nhiều ý kiến của nhân dân để chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất để ban hành văn bản và chỉ đạo tháo gỡ trên các lĩnh vực: Phát triển công nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển đảo, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, gợi ý kiểm điểm và tổ chức thực hiện nghiêm túc; tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng kiểm điểm bảo đảm dân chủ, thẳng thắn, cơ bản đã làm rõ ưu điểm, khuyết điểm; trong đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên; nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thực chất hơn. 
 
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh Lê Viết Chữ cũng báo cáo thêm một số kết quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị như triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác theo chủ đề từng năm; Quảng Ngãi cũng tổ chức thành công Hội thảo công tác xây dựng Đảng về đạo đức; tổ chức biểu dương những tấm gương bình dị cao quý trong thực hiện Chỉ thị 05....
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Việt Hùng, Phó trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá Quảng Ngãi có nhiều cách mới, sáng tạo trong việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 sát với cơ sở như tổ chức cho đồng chí bí thư cấp ủy đối thoại với người dân. Một số tổ chức đảng trực thuộc đã hướng về cơ sở để rèn luyện cán bộ. Đoàn cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần rà soát, hướng dẫn,  giải thích một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau để tạo sự đoàn kết, thống nhất tư tưởng trong toàn đảng bộ .
 
H.P
 
.