Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, khóa XIX
21:08 | 04/12/2019
(Baoquangngai.vn)- Ngày 4.12, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18, khóa XIX nhằm thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
.
.