Thủ tướng: Miền Trung phải thực sự là 'đất lành, chim đậu'
21:59 | 20/08/2019
"Miền Trung có đủ điều kiện phát triển nhanh, tốc độ cao và phát triển bền vững hơn. Chính vì thế, một tinh thần là ngay bây giờ hay không bao giờ như nhiều đại biểu đã nêu".
.
.