Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
16:44 | 27/07/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành nông nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng quy trình sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế; đồng thời tạo thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước.
.
.