Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Hrê
09:18 | 04/08/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Sơn Hà đã và đang nỗ lực phục hồi, giữ gìn các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Hrê thông qua việc ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch".
.
.