Huy động nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng
14:50 | 28/06/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về khôi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19, Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
.
.