INFOGRAPHIC: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19

07:04 | 20/10/2021
  • .

(Baoquangngai.vn)- Ngày 18/10, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19", có hiệu lực từ 12 giờ ngày 19/10/2021.
.
.
(Baoquangngai.vn)- Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 25/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản cho ý kiến về việc áp dụng biện pháp cách ly đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID 19 hoặc đã khỏi bệnh, từng bước hướng đến mục tiêu bình thường mới trong phòng, chống dịch COVID-19...
(Baoquangngai.vn)- UBND TP.Quảng Ngãi đã ban hành thêm một số biện pháp phòng chống dịch đặc thù trên địa bàn TP.Quảng Ngãi (áp dụng từ ngày 18/9/2021).
(Baoquangngai.vn)- Ngày 13/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1407/QĐ-UBND, về việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian áp dụng từ 6 giờ ngày 14/9/2021.
.
.