Va chạm mạnh đến mức nào túi khí mới "bung"?
20:15 | 19/08/2019
Không phải túi khí nào cũng bung khi ôtô xảy ra va chạm mà trong mỗi trường hợp nhất định, loại phù hợp mới được kích hoạt.
.
.