Tư Nghĩa: Cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư
22:27 | 25/07/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Tư Nghĩa đã quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị, địa phương chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhằm thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.
.
.