Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Cần có sự thống nhất
17:30 | 05/08/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư (TĐC) trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số bất cập cần tháo gỡ, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong thực thi, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
.
.