Đưa kiến thức pháp luật đến với người dân

21:00, 07/01/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, kinh phí bị cắt giảm, nhưng các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã có nhiều giải pháp "đưa" kiến thức pháp luật đến với người dân.
Theo đánh giá của Sở Tư pháp, năm 2020, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã chú trọng tổ chức, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ gắn với xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch PBGDPL phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện đồng thời nhiệm vụ "kép" là vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội đồng PBGDPL đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn. Cơ quan Thường trực và các thành viên Hội đồng cũng chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo thực hiện PBGDPL. 
Báo cáo viên Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật tại xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ).
Báo cáo viên Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật tại xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ).
Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng PBGDPL tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tích cực triển khai thực hiện công tác PBGDPL. Các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL đã có nhiều đổi mới, phù hợp với từng đối tượng và hướng về cơ sở nhiều hơn.
 
Trong năm 2020, các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL đã tổ chức 4.456 lớp/buổi/đợt/cuộc tập huấn, tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, có 565.292 lượt người tham dự; cấp phát miễn phí 441.847 tài liệu là tờ gấp, sổ tay, sách, cẩm nang pháp luật, đĩa và đăng tải hơn 4.619 tin, bài về pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng, Internet. Công an tỉnh cấp phát miễn phí 100 mũ bảo hiểm.
 
Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp và phối hợp trợ giúp pháp lý, tư vấn, hòa giải, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn về các lĩnh vực như đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình cho người dân... Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp với các thành viên tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng”, thu hút gần 60.000 người tham gia...
 
Là cơ quan thường trực, trong năm 2020, Sở Tư pháp triển khai hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”, giai đoạn 2017 - 2021, qua việc tổ chức 16 lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật tại 16 xã, phường, thị trấn cho gần 2.000 lượt người tham dự; tổ chức 8 câu lạc bộ pháp luật cho hơn 1.000 đoàn viên, học sinh, hội viên, thành viên CLB sinh hoạt; tổ chức 2 đợt tuyên truyền cho đối tượng đặc thù là đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 huyện miền núi Sơn Hà, Sơn Tây, với gần 250 người tham gia...
 
Các hình thức tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện đa dạng, phong phú. Nội dung tập trung vào các văn bản pháp luật có đối tượng và phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiệm vụ thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân như pháp luật về dân sự; hình sự; đất đai; xử lý vi phạm hành chính các lĩnh vực giao thông, đất đai... và các quy định tố tụng; pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; pháp luật về an ninh mạng; trật tự an toàn giao thông; hòa giải cơ sở... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
.
.