TITLE

Video: Phụ nữ Quảng Ngãi đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển

(Baoquangngai.vn)- Với tinh thần "Đoàn kết, tự tin, đổi mới, phát triển", phụ nữ Quảng Ngãi đã có nhiều phong trào, hoạt động đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

.
.
.
.