Giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

19:24, 16/02/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 11/01/2022 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp đó, ngày 28/01/2022 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022, cụ thể như sau:
 
 
1- Loại hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT và mức giảm:
 
+ Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
 
- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất (Chi tiết tại Phụ lục 1).
 
- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ( Chi tiết tại PL 2).
 
- Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin (Chi tiết tại Phụ lục 3) 
 
Lưu ý: Việc giảm thuế GTGT cho HHDV được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. 
 
+ Mức giảm thuế GTGT
 
- Cơ sở kinh doanh theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất 8% đối với HHDV quy định trên.
 
- CSKD (bao gồm cả cá nhân) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế khi thực hiện xuất hóa đơn đối với HHDV được giảm thuế.
Lưu ý: 
 
- CSKD lập hóa đơn riêng cho HHDV được giảm thuế, nếu không lập HĐ riêng thì không được giảm thuế GTGT.
 
- Nếu đã lập HĐ và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm thì: người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập HĐ điều chỉnh sai sót và giao HĐ điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào HĐ điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, thuế đầu vào (nếu có).
 
- Nếu HHDV được giảm thuế đã phát hành HĐ đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu sử dụng tiếp thì: thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế GTGT hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để sử dụng.
 
- Mức giảm quy định trên được áp dụng từ ngày 1/2/2022 đến 31/12/2022.
 
2- Về thủ tục và cách ghi hóa đơn:
 
+ Thủ tuc: CSKD thực hiện kê khai HHDV được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại PL4 cùng với Tờ khai thuế GTGT.
 
+ Cách ghi hóa đơn: 
 
- Đối với CSKD sử dụng hóa đơn GTGT, tại dòng thuế suất ghi 8%
 
- Đối với CSKD sử dụng hóa đơn bán hàng:
 
Tại cột “thành tiền” ghi đầy đủ tiền HHDV như thường; Tại dòng “cộng tiền HHDV” ghi theo số đã giảm 20%, đồng thời ghi chú “đã giảm….(số tiền) tương ứng tỉ lệ 20%”./.
 
3- Về thuế thu nhập doanh nghiệp:
 
Cho phép tính trừ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.
 
KT
.
.