Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

21:02, 08/06/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 02.6.2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01.7.2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.
 
Ảnh: Nguồn internet
Ảnh: Nguồn internet
 
Theo Nghị quyết,  từ năm 2020 thực hiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 tăng, cụ thể như sau:
 
- Mức giảm trừ cho bản thân cá nhân tăng từ 9 triệu đồng lên thành 11 triệu đồng/tháng (tăng 3 triệu đồng/tháng), tương đương giảm trừ cả năm là 132 triệu đồng.
 
- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng lên thành 4,4 triệu đồng/tháng (tăng 0,8 triệu đồng/tháng), tương đương giảm trừ cả năm là 52,8 triệu đồng.
 
Như vậy, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 sẽ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới theo quy định tại Nghị quyết này.
 
Khoa Thành
 
 
 
.
.