Quy định số lượng phòng thuộc cục thuế các tỉnh, thành phố

21:36, 10/03/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- ​Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-BTC ngày 28/02/2019 quy định số lượng phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và phòng thanh tra - kiểm tra thuộc cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
 
​Theo quyết định này, số lượng phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế được phân theo 3 nhóm gồm: Cục Thuế thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có 11 phòng​; 42 tỉnh, thành phố có 9 phòng; 19 tỉnh, thành phố có 8 phòng.
 
Cán bộ Chi cục Thuế TP.Quảng Ngãi xử lý công việc.
Cán bộ Chi cục Thuế TP.Quảng Ngãi xử lý công việc.
Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thuộc nhóm 42 tỉnh, thành phố có 9 Phòng tham mưu, quản lý thuế gồm: Văn phòng; Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; Phòng Kê khai và Kế toán thuế; Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế; Phòng Kiểm tra nội bộ; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Công nghệ Thông tin; Phòng Quản lý Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác.
 
Số lượng phòng Thanh tra - Kiểm tra được phân theo 6 nhóm: Cục Thuế thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có 10 phòng; Cục Thuế các tỉnh Bình Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai có 05 phòng;Cục Thuế các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Hưng Yên, Hải Dương. Khánh Hòa, Hải Phòng; Vĩnh Phúc có 4 phòng; Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thuộc nhóm 26 tỉnh có 3 phòng; còn lại 11 tỉnh có 2 phòng và 15 tỉnh có 1 phòng.
 
PV
.