Cập nhật lúc: 14:16, 30/05/2017 [GMT+7]
.

Trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN khi chi trả tiền hỗ trợ cho khách hàng


Trả lời công văn số 76/ĐQN-TCKT ngày 16.3.2017 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi về trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN khi chi trả tiền hỗ trợ cho khách hàng là cá nhân và tính lãi đối với phần thuế TNDN phải nộp do hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ đã trích lập năm 2015. Sau khi có ý kiến của Tổng cục thuế tại công văn số 1853/TCT-TNCN ngày 9.5.2017. Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

1. Về trách nhiệm của tổ chức khi chi trả tiền hỗ trợ cho khách hàng là cá nhân, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1164/TCT-TNCN ngày 21.3.2016 của Tổng cục Thuế.
     
2. Về tính lãi đối với khoản hoàn nhập quỹ KHCN năm 2015.
 
Theo công văn số 4295/KBNN-QLNQ ngày 7.10.2016 của Kho bạc Nhà nước, thì trong năm 2015, 2016 Kho bạc Nhà nước không tổ chức phát hành tín phiếu kho bạc kỳ hạn 52 tuần và thời gian phát hành tín phiếu kỳ hạn 52 tuần gần nhất là ngày 19.8.2014 với mức lãi suất 4,59%.

Vì vậy để phù hợp với thực tế, trường hợp Công ty hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ đã trích năm 2015 thì áp dụng lãi suất tính lãi đối với số thuế TNDN thu hồi trên phần quỹ khoa học công nghệ không sử dụng hết với mức lãi suất là 4,95%/ năm, thời gian tính lãi theo thời gian phải nộp thuế TNDN năm 2015 (1.4.2016 đến ngày đơn vị nộp số thuế TNDN thu hồi).

Khoản lãi phát sinh từ số thuế thu hồi trên đơn vị không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN và nộp tiền lãi theo chương nộp thuế, tiểu mục như tính tiền chậm nộp thuế là 4911.
            
                                                                                          

 Thanh Uyên (tổng hợp)
 

.